Trinity_Gray (0.0diop)   Super_Violet  (0.0-6.0diop)   Royal_Choco (0.0-6.0diop)   Crystal_Light Gray  (0.0-8.0diop)   Diamond_Gray.(0.0-6.0 độ)   Star_Black (0.0-10diop)   Blood_Mắt Quỷ (0.0diop)   Nobita_0.0 độ.   Star_Gray (0.0-10diop)   Spiral_blue (0.0diop)   Super_Brown (0.0diop)   Royal_gray (0.0-6.0diop)   Nobita_0.0 độ.   Star_Brown (0.0diop)   Zombie_Xác Sống (0.0diop)   Trinity_Blue (0.0diop)   Queen_violet (0.0diop)   Nobita_0.0 độ.   Hộp mắt người   Royal_Black (0.0-8.0diop)   Diamond_Blue.(0.0  độ)   Sexy_Black (0.0-8.0diop)   Kitty_Gray.(0.0  độ)   Hộp Doremon   Queen_Hazel (0.0-6.0diop)   Queen_Gray (0.0-6.0diop)   Trinity_Brown (0.0diop)   Kính Mát Ray Ban 0.0 diop   Hộp Hình Bông Hoa   Star_Brown  (0.0diop)   Trong suốt (0.25-10 độ)   Hộp bọt biển-kitty.   Nobita_0.0 độ.   Hộp kity Hồng  

PHỤ KIỆN LENS » Dung Dịch Ngâm Lens_sát trùng.

Hiệu Dream Eye B5_350ml.
Hiệu Dream Eye B5_350ml.
Giá bán: 100,000 VNĐ
Hiệu Neo Plus_360ml
Hiệu Neo Plus_360ml
Giá bán: 100,000 VNĐ
Hiệu Dream Eye_150ml
Hiệu Dream Eye_150ml
Giá bán: 50,000 VNĐ